Swayatra, Reflecting Chaturashram of Human Life
24-08-22 | 07:00 PM | Stein Auditorium

Swayatra, Reflecting Chaturashram of Human Life Kathak recital by Anupama Jha, disciple of Guru Shovana Narayan.